Informatie

Checklist Sociale Zekerheid

Document downloaden

 

Checklist Re-integratie

Document downloaden

 

Sarcoïdose
In 2005 ben ik via een informatiemiddag bij het toenmalige ild care team van het aZM te Maastricht in aanraking gekomen met patiënten met sarcoïdose, een gecompliceerde longaandoening die zeer moeilijk te herkennen is en waarvan de klachten en beperkingen vaak niet worden erkend en niet juist op hun waarde worden geschat. Tijdens deze informatiemiddag heb ik een korte lezing gehouden over de gevolgen van sarcoïdose voor werk en uitkering. Sarcoïdose beperkt mensen niet alleen in hun dagelijkse leven, maar ook in hun werkzame leven. In veel gevallen zodanig, dat zij hun werk nog maar deels of helemaal niet meer kunnen doen, en vaak helemaal niet meer kunnen werken. Juist op dat moment worden mensen met sarcoïdose al snel met problemen geconfronteerd bij werkgever, arbodienst en de verzekeringsarts van UWV. Werkgevers en arbodiensten weten vaak geen raad met deze aandoening en de uitkeringsinstantie onderschat dit ziektebeeld vaak dan wel (h)erkent dit niet. Na mijn lezing heb ik met vele patiënten die aan sarcoïdose lijden gesproken en heb ik de afgelopen jaren diverse mensen met sarcoïdose bijgestaan bij re-integratie en bezwaar-en (hoger) beroepszaken over de uitkering. Hierdoor heb ik inmiddels de nodige informatie verzameld waarmee ik namens cliënten in het merendeel van deze zaken de uitkeringsinstantie heb kunnen overtuigen van de ernst en de gevolgen van deze aandoening voor de cliënt.

 

Niet Aangeboren Hersenletsel: NAH

Tijdens mijn dienstverband bij Van Dort Letselschade heb ik veelvuldig cliënten bijgestaan met NAH in procedures tegen UWV en gemeenten. Op grond van deze ervaringen ben ik tot de conclusie gekomen dat NAH in de meeste gevallen een sterk onderschat en zonder meer een niet (h)erkend ziektebeeld is bij UWV en gemeenten als het gaat om beoordelingen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering dan wel een voorziening. Dit betekent dat het van groot belang is dat mensen met NAH deskundig worden bijgestaan en dat bij bezwaar- en beroepsprocedures zoveel mogelijk (medische) documentatie wordt overgelegd om deze instanties te overtuigen van de ernst en de gevolgen van NAH voor cliënten. Ik heb hier de afgelopen jaren ruime ervaring in opgedaan. Van groot belang daarbij is dat ik door ervaringen en verhalen van cliënten een heel duidelijk beeld heb gekregen van wat NAH voor gevolgen heeft, niet alleen voor de persoon die door NAH is getroffen, maar ook voor zijn partner en zijn gezin. Dit betekent dat ik mijn dienstverlening nog beter kan afstemmen op uw persoon en nog meer maatwerk kan leveren.

 

Inmiddels is er in samenwerking met een groot aantal partijen, waaronder UWV,  een richtlijn opgesteld, te weten de Richtlijn NAH en Arbeidsparticipatie, waarin uitvoerig wordt ingegaan op de al dan niet mogelijkheden van mensen met NAH om deel te nemen aan het arbeidsproces. Uit deze richtlijn blijkt onder andere dat een periode van twee jaar (de wachttijd die geldt voordat men in aanmerking kan komen voor een wia-uitkering) te kort is om een zorgvuldige beoordeling te kunnen doen van de functionele mogelijkheden van de betrokkene. Ondanks het feit dat UWV uitdrukkelijk bij de totstandkoming betrokken is geweest, blijkt in de praktijk dat zeer weinig verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen op de hoogte zijn van deze richtlijn. De Richtlijn is in werking sinds 1 april 2012.

 

Fibromyalgie

Fibromyalgie betekent letterlijk: pijn in bindweefsel en spieren. Deze pijn zit meestal rondom de gewrichten. Fibromyalgie wordt ook wel weke delen reuma genoemd. Het is te omschrijven als een chronisch pijnsyndroom, bestaande uit algemene spierpijn, spontane stijfheid, hetgeen vaak gepaard gaat met (soms extreme) vermoeidheid en stemmingswisselingen.

Omdat er nog geen oorzaak voor deze aandoening is gevonden en er geen afwijkingen in het bloed zijn te zien, wordt dit ziektebeeld vaak niet herkend. Maar vooral ook niet erkend door bedrijfsartsen en door verzekeringsartsen van UWV. Er zijn immers geen afwijkingen te zien in het bloed dan wel op medisch beeldmateriaal. Voor mensen met fibromyalgie betekent dit dat ze weliswaar vaak ernstige beperkingen als gevolg van deze aandoening hebben, maar dat deze beperkingen ofwel niet erkend ofwel ernstig onderschat worden door uitkeringsinstantie UWV. Hetgeen ernstige gevolgen kan hebben bij het verlies van werk als gevolg hiervan, omdat er geen recht of slechts een gedeeltelijk recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontstaat. Het is dan ook van groot belang dat mensen met fibromyalgie deskundig worden bijgestaan in bezwaar- en beroepsprocedures om in ieder individueel geval duidelijk te maken welke beperkingen er zijn, zoveel mogelijk onderbouwd door (medische) documentatie van behandelaars.