Kosten

Aangezien mijn dienstverlening maatwerk is, zijn mijn kosten ook maatwerk.

 

Particulieren

Op basis van de door u verstrekte opdracht zal ik mijn uurtarief bepalen en met u afstemmen. Neemt u  gerust vrijblijvend contact met mij op voor nadere informatie.

 

Toevoeging: gesubsidieerde rechtsbijstand

Iedereen in Nederland die rechtsbijstand nodig heeft maar niet kan betalen, kan in bepaalde gevallen recht hebben op een bijdrage in de kosten van een advocaat, zogenaamde gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel toevoeging genoemd. Dit betekent dat indien uw (gezins)inkomen beneden een bepaalde grens ligt, ik voor u een toevoeging kan aanvragen bij  de Raad voor Rechtsbijstand, zij regelen de gesubsidieerde rechtsbijstand. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging, betaalt de Raad voor Rechtsbijstand een deel van mijn kosten en bent u alleen een eigen bijdrage verschuldigd; de hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw (gezins)inkomen en uw vermogen (waarbij rekening wordt gehouden met de grens van belastingsvrije grens van uw vermogen), hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage. Komt uw inkomen boven de door de Raad voor Rechtsbijstand gestelde grens, dan komt u niet in aanmerking voor een toevoeging.

 

Samen met u zal ik beoordelen of u in aanmerking komt voor een toevoeging.

 

Rechtsbijstandverzekering

Indien u een rechtsbijstandverzekering hebt, hebt u recht op vrije advocaatkeuze, zowel in bestuursrechtelijke bezwaarzaken als in administratieve arbeidsrechtelijke procedures (zoals de ontslagprocedure bij UWV), als in beroep en hoger beroep in bestuursrechtelijke en arbeidsrechtelijke zaken. Dat betekent dat u uw rechtsbijstandverzekering kunt verzoeken de kosten van de juridische bijstand van een advocaat naar eigen keuze te vergoeden. U dient hiervoor dus wel vooraf toestemming te vragen aan uw rechtsbijstandverzekering. Uw rechtsbijstandverzekering mag dit verzoek in principe niet weigeren, wel kunnen zij voorwaarden stellen aan de inschakeling van een advocaat naar eigen keuze, soms is dat een eigen bijdrage en vaak maximeren zij de vergoeding van deze kosten. Neemt u gerust contact op met mij voor nadere informatie.

 

 

Bedrijven

Bij het vaststellen van mijn uurtarief houd ik rekening met de aard en de duur van de door u verstrekte opdracht. Neemt u  gerust vrijblijvend contact met mij op voor nadere informatie.