Over Mirjam

Even voorstellen

 

Ik ben in 1987 afgestudeerd en aansluitend tot 1 augustus 2001 werkzaam geweest bij het UWV (het voormalige GAK) als juridisch medewerker op de afdeling Bezwaar en Beroep. Ik behandelde daar bezwaar- en beroepszaken op het gebied van de sociale zekerheid zoals wao, ww, zw, rea. Van 1 augustus 2001 tot 1 november 2004 was ik werkzaam bij Argonaut juridische dienstverlening; mijn aandachtsgebieden waren daar sociaal zekerheidsrecht en arbeidsrecht.

 

Per 1 november 2004 trad ik toe tot de advocatuur en was ik werkzaam bij Stassen en Kreutzkamp Advocaten te Valkenburg a/d Geul; daar hield ik mij vooral bezig met sociaal zekerheidsrecht, arbeidsrecht, ambtenarenrecht, personen- en familierecht en bestuursrecht.

 

Van 1 september 2008 tot 1 januari 2012 was ik werkzaam bij Van Dort Letselschade als jurist/schadebehandelaar. Naast het beoordelen van letselschadezaken, was het mijn taak om cliënten in letselschade te begeleiden bij problemen op het gebied van sociale zekerheid in brede zin, derhalve zowel op het gebied van re-integratie (wet verbetering poortwachter), uitkeringen (wia, ziektewet, werkloosheid, bijstand) als op het gebied van voorzieningen (wmo, awbz), en bij arbeidsrechtelijke problemen zoals ontslag wegens arbeidsongeschiktheid.

 

Per 1 januari 2012 ben ik teruggekeerd in de advocatuur en pas ik mijn inmiddels gedurende 29 jaar opgebouwde kennis op het gebied van sociale zekerheid en re-integratie en mijn jarenlange ervaring en specialisatie op het gebied van arbeidsrecht en ambtenarenrecht toe om u zo goed mogelijk bij te kunnen staan. Tevens kan ik u bijstaan in geschillen in het kader van particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV).