Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op iedere aan Meulenberg Advocatuur verstrekte opdracht zijn de Algemene Voorwaarden van Meulenberg Advocatuur van toepassing, tenzij van toepassing hiervan uitdrukkelijk schriftelijk door partijen wordt afgeweken. De Algemene voorwaarden zijn hier te downloaden.

 

Klachtenregeling Meulenberg Advocatuur

Hoewel ik ernaar streef uw belangen zo goed mogelijk en binnen de juridische mogelijkheden te behartigen, kan het gebeuren dat u het niet eens bent met de wijze waarop ik uw belangen behartig of heb behartigd. Ik zal dan eerst samen met u proberen om een oplossing hiervoor te vinden. Dit doe ik op basis van de Klachtenregeling Meulenberg Advocatuur. Deze regeling kunt u hier downloaden.

 

Geschillencommissie Advocatuur

Meulenberg Advocatuur is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Indien ik samen met u niet tot een oplossing kom, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kunt u hier downloaden.